Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności DKMS gemeinnützige Gesellschaft mbH

 

Gromadzenie danych osobowych

DKMS gromadzi, przetwarza oraz wykorzystuje dane osobowe wyłącznie w zakresie dopuszczanym przez stosowne przepisy w celach związanych z rejestracją jako potencjalny dawca komórek macierzystych, dopasowaniem dawców i biorców oraz umożliwieniem kontaktu z nimi. DKMS to organizacja pozarządowa podlegająca właściwemu miejscowo Pełnomocnikowi ds. ochrony danych osobowych dla Badenii-Wirtembergii. Na mocy art. 38 art.2 federalnej ustawy o ochronie danych (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG), Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych prowadzi rejestr operacji automatycznego przetwarzania danych, będących przedmiotem zawiadomienia zgodnie z art. 4d, a także monitoruje przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych. W momencie rejestracji do bazy dawców, zapisu do newslettera, przekazywania darowizny bądź wypełniania innego formularza na naszej stronie Twoje dane w zaszyfrowanej formie przekazywane są naszej organizacji w celu zapobiegnięcia ich udostępnieniu nieupoważnionym osobom trzecim. Wszystkie dane przechowywane są na odpowiednio zabezpieczonych serwerach. Wyłącznie kilkoro upoważnionych pracowników DKMS ma do nich dostęp. Osoby te posiadają niezbędną wiedzę w zakresie polityki prywatności.

 

Twoje dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim

Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu dopasowania dawców komórek macierzystych do ich biorców. Zarówno informacje o dawcy, jak i wyniki przeprowadzonych testów zgodności tkankowej przekazywane są w formie anonimowej do krajowego i/lub międzynarodowego rejestru dawców szpiku kostnego. Oznacza to, że przekazywane są wyłącznie dane niezbędne do wyszukania odpowiedniego dawcy. Dane te to przede wszystkim: numer identyfikacyjny dawcy, jego płeć, data urodzenia, wyniki testów zgodności tkankowej, liczba przeprowadzonych testów oraz status dawcy – dostępny bądź niedostępny. Imię i nazwisko, adres zamieszkania lub inne informacje umożliwiające Państwa identyfikację nie są przekazywane. W ramach naszej działalności, w celu wypełniania naszych zadań współpracujemy także z zewnętrznymi usługodawcami. Dane osobowe mogą być im udostępniane, wyłącznie jednak na wskazane powyżej potrzeby. Na mocy umowy z DKMS usługodawcy są zobowiązani do wykorzystywania otrzymywanych danych osobowych wyłącznie w zakresie dopuszczonym jej zapisami. Niniejszym zapewniamy, że nie sprzedajemy ani nie udostępniamy Państwa danych innym firmom bądź organizacjom. W żadnych okolicznościach Państwa adres e-mail ani inne dane nie zostaną przez nas wykorzystane w jakimkolwiek celu bez Państwa zgody.

 

Zapamiętywanie adresu IP

Możliwość korzystania ze strony DKMS wiąże się z koniecznością czasowego zarejestrowania adresu IP. Tego typu informacje wykorzystujemy do oceny użyteczności naszej strony oraz jej optymalizacji. Adres IP to ważny na całym świecie unikalny identyfikator komputera składający się z czterech ciągów znaków oddzielonych separatorami dziesiętnymi. Jako użytkownicy prywatni nie posiadają Państwo stałego adresu IP, jako że adresy te są przypisywane tymczasowo przez dostawcę Internetu w ramach jednej sesji. Mimo to zasadniczo istnieje możliwość przypisania danych użytkownika za pomocą tego źródła, wykorzystując statyczny adres IP. Strona zawiera linki do serwisów takich jak Twitter czy Facebook. Fundacja DKMS nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez wskazane strony trzecie. Strony trzecie nie mają możliwości dopasowania adresu IP użytkownika do danych osobowych gromadzonych przez witrynę DKMS. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat polityki prywatności na wskazanych portalach zapraszamy na strony konkretnych usługodawców.

 

Google Analytics oraz pliki cookies

DKMS korzysta z Google Analytics – narzędzia do analizy statystyk serwisów www opracowanego przez firmę Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „ciasteczka” (ang. cookies) – pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika umożliwiające przeprowadzenie analizy wykorzystania strony przez użytkowników. Informacje pozyskane w ten sposób (w tym adres IP użytkownika) przesyłane są na serwer Google Inc. w USA i tam przechowywane. Za pomocą tych danych Google dokonuje oceny ruchu na stronie na podstawie liczby wizyt, sporządza raporty z aktywności osób odwiedzających stronę DKMS, a także proponuje inne usługi związane z wykorzystaniem strony oraz Internetu jako takiego. Google może przekazywać informacje stronom trzecim, o ile jest to zgodne z przepisami lub w przypadku, gdy strony trzecie zajmują się przetwarzaniem tego typu danych na zlecenie Google. Google zapewnia, że Państwa adres IP nie zostanie w żaden sposób powiązany z innymi danymi Google Inc. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat warunków korzystania oraz polityki prywatności zachęcamy do odwiedzenia strony: http://www.google.com/analytics/terms/de.html lub http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Pragniemy podkreślić, że w celu gromadzenia anonimowych adresów IP (tzw. „maskowanie IP”) Google Analytics na niniejszej stronie zostało rozszerzone o kod „gat._anonymizeIp();”. Możecie Państwo zablokować instalację ciasteczek na swoim komputerze poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Zaznaczamy jednak, że w takim wypadku niektóre funkcje strony mogą nie działać prawidłowo. Korzystając z tej strony zgadzacie się Państwo na przetwarzanie przez Google danych na swój temat w opisany powyżej sposób oraz na wskazane powyżej potrzeby. Możecie Państwo zapobiec gromadzeniu przez Google danych wygenerowanych przez ciasteczka oraz związanych z użytkowaniem przez Państwa strony (włączając adres IP), a także przetwarzaniu tych danych pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod niniejszym adresem: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

 

Google AdWords

Na stronie worldbloodcancer.org wykorzystywana jest także bezpłatna funkcja śledzenia konwersji dostępna w Google AdWords. Google dba o ochronę danych swoich klientów i użytkowników w tym zakresie. Ilekroć użytkownik klika w reklamę, Google umieszcza na jego komputerze plik cookie, który po 30 dniach wygasa.

 

Wyszukiwarka Google w witrynie

W witrynie DKMS www.worldbloodcancer.org wykorzystywana jest wyszukiwarka Google. W odniesieniu do pola wyszukiwania ma zastosowanie polityka prywatności Google.

 

AdClear

W celu gromadzenia danych statystycznych, na potrzeby śledzenia kampanii korzystamy z usług firmy AdClear GmbH („AdClear”), dzięki czemu możemy stale rozwijać naszą stronę. Wykorzystywane są do tego tzw. „ciasteczka” (pliki tekstowe, które zapisują się na komputerze). Dane gromadzone są anonimowo. Dane osobowe nie są przekazywane AdClear. Firma AdClear GmbH posiada certyfikat TÜV Saarland w zakresie ochrony danych w obszarze systemów śledzenia kampanii. Mogą Państwo zrezygnować z gromadzenia przez AdClear danych na potrzeby śledzenia kampanii. W tym celu witryna www.dkms.de pobierze plik cookie pod nazwą „adclearoptout”. Funkcja ta będzie działać, o ile nie usuną Państwo pliku cookie. Plik cookie jest każdorazowo tworzony dla wskazanej domeny, przeglądarki i użytkownika komputera. Jeżeli więc wyświetlacie Państwo stronę na różnych urządzeniach i za pomocą różnych przeglądarek należy na każdym z tych urządzeń i w każdej z przeglądarek wyłączyć funkcję gromadzenia danych przez AdClear. Zrezygnuj ze śledzenia kampanii AdClear.

 

Grupy niestandardowych odbiorców

Nasza strona wykorzystuje technologię retargetowania pod nazwą „grupy niestandardowych odbiorców” stworzoną przez portal społecznościowy Facebook należący do firmy Facebook Inc., z siedzibą w Palo Alto, 94394 Kalifornia, USA, przy California Avenue Street 1601 („Facebook”). Technologia ta umożliwia nam udostępnianie użytkownikom Facebooka, którzy odwiedzili wcześniej naszą stronę informacji o DKMS także poprzez sieć odbiorców na Facebooku. W tym celu nasza strona wykorzystuje tzw. „piksele Facebooka”. Pozwalają one Facebookowi zapamiętać Państwa jako anonimowe osoby odwiedzające naszą stronę oraz wykorzystać zgromadzone dane do wyświetlania reklam na tym portalu społecznościowym. W ramach opisanego procesu nie są gromadzone ani przechowywane Państwa dane osobowe, dlatego też nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Państwa na Facebooku Szczegółowe informacje na temat ochrony danych oraz stosownych ustawień patrz: http://www.facebook.com/settings/?tab=ads and http://www.facebook.com/about/privacy Możecie Państwo odmówić członkostwa w grupie niestandardowych odbiorców poprzez stronę: http://www.facebook.com/settings/?tab=ads and http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

 

Wtyczki społecznościowe

Nasza strona wykorzystuje wtyczki różnych sieci społecznościowych. Kiedy odwiedzają Państwo jedną z naszych stron zawierającą wtyczki społecznościowe przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami sieci społecznościowej. Zawartość wtyczki jest przesyłana z portalu społecznościowego bezpośrednio do Państwa przeglądarki, a następnie zostaje zintegrowana ze stroną. Kiedy wtyczka jest włączona, sieć społecznościowa otrzymuje informację, że odwiedzili Państwo konkretną stronę. Jeżeli jesteście Państwo zalogowani w jednej lub większej liczbie sieci społecznościowych mogą one powiązać wizytę z Państwa kontem. Jeśli skorzystacie Państwo z wtyczki, np. poprzez kliknięcie „Lubię to” albo zamieszczenie tweeta, przeglądarka prześle odpowiednią informację bezpośrednio na Facebooka lub Twittera i tam informacja ta zostanie zachowana. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat celów i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych oraz ich wykorzystywania przez sieci społecznościowe należy zapoznać się z treścią polityki prywatności danego portalu. Można w ten sposób również uzyskać informacje na temat swoich praw oraz ustawień pozwalających na chronienie swojej prywatności.

 

Pytania i uwagi

Masz pytanie dotyczące polityki prywatności? Napisz do naszego Specjalisty ds. ochrony danych Ralfa Neumanna na adres: neumann@dkms.de.