Wyłączenie odpowiedzialności

Wyłączenie odpowiedzialności

Sąd okręgowy w Hamburgu (Landgericht Hamburg) w orzeczeniu „odpowiedzialność za zawartość stron zewnętrznych” z dnia 12 maja 1998 r. o sygnaturze 312 O 85/98 stwierdził, że zamieszczanie na stronie internetowej linków do zewnętrznych stron internetowych może oznaczać przyjmowanie na siebie odpowiedzialności za zawartość tych zewnętrznych stron. Zdaniem sądu okręgowego w Hamburgu jedynym sposobem zrzeczenia się tej odpowiedzialności jest wyraźne zdystansowanie się od zawartości danej strony zewnętrznej. Z wyjątkiem treści własnej witryny internetowej, DKMS Niemiecka Baza Dawców Szpiku nie ma żadnego wpływu na wygląd bądź zawartość stron zewnętrznych. Dlatego DKMS nie ponosi odpowiedzialności ani za treść stron zewnętrznych, ani za ich zawartość graficzną. Oświadczenie to dotyczy wszystkich stron zewnętrznych, których adresy i linki wykorzystywane są w witrynie www.worldbloodcancerday.org.