Warunki udziału

Ogólne warunki udziału

Ta strona internetowa jest dostarczana przez DKMS GEMEINNÜTZIGE Gesellschaft mbH, Kressbach 1, 72072 Tübingen. Wszystkie informacje podane na tej stronie o DKMS GEMEINNÜTZIGE Gesellschaft mbH (zwaną dalej DKMS) i oddziałach DKMS w innych krajach, w dniu znanym jako World Blood Cancer Day (zwanym dalej WBCD) oraz o stronach trzecich zostały zestawione z najwyższą starannością. DKMS nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędy w treści niniejszej strony internetowej. Korzystając z tej strony, akceptujesz następujące Ogólne warunki udziału bez ograniczeń i zastrzeżeń.

 

28 maja Światowy Dzień Walki z Nowotworami Krwi

Strona www.worldbloodcancerday.org została uruchomiona w celu promowania 28 maja, jako „Światowego Dnia Walki z Nowotworami Krwi”. WBCD jest niezależnym międzynarodowym wydarzeniem, które ma na celu podniesienie świadomości w zakresie walki z nowotworami krwi, a także umożliwienie ludziom na całym świecie zademonstrowania solidarności z pacjentami chorymi na nowotwory krwi. WBCD został ustanowiony w 2014 roku przez DKMS, celem zachęcania ludzi na całym świecie do zaangażowania się w zwiększanie świadomości i zostawienia swojego znaku w walce z nowotworami krwi. Każdego roku w dniu 28 maja Ośrodki Dawców Szpiku i rejestry, ośrodki transplantacyjne, grupy inicjatywne i wszystkie osoby chcące wesprzeć walkę z nowotworami krwi powinny połączyć siły w celu podjęcia wspólnych działań zwracających uwagę świata na temat walki z nowotworami krwi i pozyskania kolejnych osób, które przyłączą się do tej walki.

Czerwony znak “&”, jest symbolem Światowego Dnia Walki z Nowotworami Krwi. Oznacza on, że Ty & Ja wspólnie, możemy pokonać nowotwory krwi. W dniu 28 maja znak „&” powinien być wyświetlany i pokazywany wszędzie, łącząc zaangażowanych ludzi wokół wspólnej sprawy i demonstrować solidarność z pacjentami na całym świecie. Hasło tego dnia to Zostaw swój znak! Symbol ten został stworzony, aby zachęcić ludzi do aktywnego angażowania się we wspólną ideę.

 

Szczegóły kampanii:

Dzięki stronie www.worldbloodcancerday.org każdy jej użytkownik może opublikować i nagłośnić każde wydarzenie, które zaplanuje w ramach Światowego Dnia Walki z Nowotworami Krwi lub przesłać swoje zdjęcia pokazujące zaangażowanie w sprawę do specjalnie stworzonej galerii.

Możesz dać tutaj upust swojej kreatywności. Pokaż swoją solidarność z chorymi na raka krwi na całym świecie poprzez zorganizowanie własnego wydarzenia podczas WBCD. Planujesz sprzedaż ciast, aby zebrać pieniądze na walkę z rakiem krwi? Organizujesz w swoim mieście flashmoba, który zwróci uwagę na problem? A może organizujesz Dzień Dawcy Szpiku? Każda inicjatywa jest ważna, niezależnie od tego czy jest duża czy mała. Zostań częścią międzynarodowej społeczności działającej w tym samym celu i pomóż nam sprawić, aby walka z rakiem krwi stała się sprawą priorytetową dla społeczeństwa.

Aby stworzyć własne wydarzenie, najpierw musisz zarejestrować się w sekcji logowanie, gdzie należy podać imię, nazwisko oraz adres e-mail. Następnie trzeba wybrać i potwierdzić hasło. Konieczne jest ponadto zaakceptowanie Ogólnych warunków udziału. Po kliknięciu na „Zarejestruj się” na podany  adres e-mail otrzymasz wiadomość z prośbą o potwierdzenie rejestracji.  Ma to na celu zapobieganie nadużyciom i weryfikację poprawności danych. Po dokonaniu potwierdzenia twoje konto stanie się aktywnie, a proces rejestracji zostanie zakończony. Od tego momentu każdy użytkownik będzie mógł logować się do konta oraz tworzyć i edytować stworzone przez niego wydarzenia.   

Aby utworzyć nowe wydarzenie musisz podać jego nazwę i opis. Istnieje również możliwość przesłania zdjęcia. Po wpisaniu adresu, daty i godziny wydarzenia, konieczne będzie tylko dodanie imienia inicjatora oraz ważnego adresu e-mail, aby każdy, kto jest zainteresowany mógł, w przypadku pytań dotyczących wydarzenia, skontaktować się z Tobą za pośrednictwem strony internetowej. Twój adres e-mail nie zostanie upubliczniony. Możesz ponadto powiązać z wydarzeniem na stronie istniejące wydarzenie na Facebooku, inną stronę internetową lub numer telefonu. Po zaakceptowaniu Ogólnych warunków udziału, wydarzenie zostanie opublikowana na stronie www. Wydarzenie pojawi się również na naszej mapie świata!

Jeśli nie organizujesz wydarzenia z okazji  WBCD, nadal możesz wyrazić swoją solidarność z chorymi na nowotwory krwi, dodając swoją fotografię ze znakiem „&”. Za pośrednictwem strony www możesz przesłać swoje zdjęcie i dodać na nim znak ‘&”, symbol Światowego Dnia Walki z Nowotworami Krwi. Aby to zrobić, nie musisz się logować. Wystarczy kliknąć na „Dodaj zdjęcie”. Pojawi się okienko pop-up za dzięki któremu dodasz zdjęcie. W tym oknie możesz też je powiększyć, zmniejszyć czy obrócić. Tutaj dodasz do zdjęcia czerwony znak „&”.

Jeśli podasz swoje imię i nazwisko i dasz nam znać gdzie mieszkasz, dodamy twoje zdjęcie do mapy świata WBCD. Za pośrednictwem przycisku udostępniania będzie możliwe również podzielenie się zdjęciem w social media np. na portalu Facebook.

 

Informacje ogólne:

Oświadczam, że akceptuję i przyjmuję zasady oraz warunki uczestnictwa odnoszące się w całości do kampanii online stworzonej na potrzeby promocji „WORLD BLOOD CANCER DAY” i wykorzystania strony www.worldbloodcancerday.org Wszystkie instrukcje dotyczące tego w jaki sposób dołączyć do kampanii są częścią tych zasad.

1.

Kampania „WORLD BLOOD CANCER DAY” jest zorganizowana i przeprowadzona przez DKMS GEMEINNÜTZIGE Gesellschaft mbH, Kressbach 1, 72072 Tübingen.

2.

Udział w kampanii jest bezpłatny, a w szczególności niezależny od darowizny do DKMS.

3.

Wszystkie osoby fizyczne powyżej 13 r. ż są uprawnione do udziału ( ograniczony przez politykę Facebook).

4.

Kampania online będzie trwała nieprzerwanie i nie posiada daty końcowej. 

5.

Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za błędy techniczne np. opóźnienia, niewłaściwe przekierowania lub trudności techniczne wynikające z innych przyczyn.

6.

(Prawa do zdjęć i wykorzystania danych osobowych)

Uczestnik wyraża zgodę, aby wziąć udział w ewentualnych działaniach public relations, zgodnie z decyzją organizatora, bez konieczności uzyskania zgody i bez uiszczania opłat. Działania te mogą obejmować wykorzystanie zdjęcia, imię i nazwisko a także prawa do wszystkich wpisów dotyczących kampanii online. Uczestnik udziela organizatorowi zgody na rozpowszechnianie i publikowanie, a także prawa do wszystkich złożonych tekstów, obrazów lub własności intelektualnej, które mogą wyniknąć z udziału w tej kampanii lub pokrewnej reklamy, a ponadto udziela Organizatorowi wieczystego prawa do wyłącznego, nieodpłatnego i nieograniczonego korzystania z tej własności intelektualnej w dowolnym celu, w jakiejkolwiek formie i jakimkolwiek nośniku, na stronie www.worldbloodcancerday.org lub w innym miejscu, lokalnie lub na całym świecie, w tym prawa do modyfikacji, edytowania, reprodukcji, druku, dystrybucji i tłumaczenia materiału, jego zastosowania do materiałów wtórnych, publicznej prezentacji lub publikacji.

Materiał opublikowany w Internecie, przesyłane dane osobowe (w tym zdjęcia) może być użytkowany i przechowywany na całym świecie. Dane te mogą być w związku z  tym widoczne przez wyszukiwarki. Nie można zatem wykluczyć, że inne osoby lub firmy mogą korzystać z danych, modyfikować je lub wykorzystać je do innych celów.

Zgodnie z ustawą German Federal Data Protection Act  (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) wszystkie inne dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w związku z tą kampanią i nie zostaną udostępnione osobom trzecim. Organizator jest zobowiązany do przestrzegania w szczególności ustawowych przepisów o ochronie danych.

7.

Wchodząc na stronę internetową i akceptując warunki udziału, uczestnik zgadza się z zapisami w nich zawartymi, które organizator ma prawo zmienić i dostosować w każdej chwili.

8.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dołączenia przez użytkownika  do kampanii i strony www z jakiegokolwiek powodu.

9.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności w żadnych okolicznościach i bez względu na przyczynę za jakiekolwiek straty lub szkody poniesionej przez uczestnika.

10.

Strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych lub źródeł. Organizator nie ponosi odpowiedzialności ani za dostępność takich zewnętrznych stron, ani za treści, reklamy lub produkty lub inne materiały, dostępne na lub za pośrednictwem takich stron zewnętrznych. Organizator w żadnym wypadku nie ponosi bezpośrednio lub pośrednio odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem lub poleganiem na treściach, produktach lub usługach dostępnych na takiej zewnętrznej strony.  W przypadku jakichkolwiek pytań do treści zewnętrznej Uczestnicy powinni skonsultować się z administratorem lub webmasterem strony zewnętrznej.

11.

Strona internetowa www.worldbloodcancerday.org może być wykorzystywane wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Wkład przesłany przez uczestników nie może zawierać żadnych materiałów i / lub wypowiedzi, które naruszają prawa innych osób, w jakikolwiek sposób, lub które są niezgodne z prawem, zawierają groźby, są oszczercze, naruszające prywatność lub prawa publiczne, są wulgarne, obsceniczne, bluźniercze, nieprzyzwoite lub w inny sposób zastrzeżone, które stanowią przestępstwo lub wzywają innych do popełnienia przestępstwa, które mogą skutkować karą więzienia lub które naruszają innych ważne prawa w jakikolwiek sposób. Wkład uczestnika, który nie spełnia tych wymagań zostanie zdyskwalifikowane bez uprzedniego powiadomienia.

12.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania czasowych lub stałych zmian strony www w dowolnym momencie lub od czasu do czasu, albo do zaprzestania ich wprowadzania całkowicie, nie przyjmując żadnej odpowiedzialności oraz bez uprzedniego zgłoszenia uczestników.

13.

Zastrzeżenie i ograniczenie odpowiedzialności: Organizator ma prawo do zmiany lub zaprzestania kampanii w dowolnym momencie. Zastrzeżenie prawne kampanii nie istnieje. Droga prawna jest wykluczona

W żadnym wypadku organizator lub osoba lub podmiot prawny, który jest zaangażowany do konfiguracji, hostingu, tworzenia kreacji lub publikacji strony lub kampanii online nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe lub wtórne szkody lub uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania strony internetowej, niezdolności do korzystania ze strony, naruszenia gwarancji, udziału w kampanii online lub innej aktywności. Organizator nie popiera żadnych opinii, zaleceń lub oświadczenia wyrażonego za pośrednictwem strony internetowej, które są niewłaściwe, obraźliwe lub nieprzyzwoite i nie bierze odpowiedzialności za prawdziwość lub wiarygodność takich stwierdzeń.

14.

Różne:

Prawo Republiki Federalnej Niemiec stosuje się wyłącznie. Gdyby którekolwiek z postanowień niniejszych. Ogólnych warunków udziału było lub stało się nieważne, nie będzie miało to  wpływu na ważność pozostałych  Ogólnych warunków udziału.  Organizator ma prawo do zmiany warunków udziału w dowolnym momencie, bez odrębnego powiadomienia. Wszelkie zmiany lub umowy pomocnicze w stosunku do warunków kampanii online muszą być dokonane w formie pisemnej.